9 september 2018 stond in de agenda’s gemarkeerd, het was namelijk de dag dat we met 28 Snelle Jelle’s én onze 3 #echtedoorzetters te water zouden gaan. Helaas hebben we die dag niet het water kunnen trotseren en werd de tocht afgelast. Het water voldeed niet aan de zwemwaternorm, waardoor de gezondheid van deelnemers in gevaar kon komen.

De #echtedoorzetter, degene die ondanks alle tegenslagen doorgaat. En dat was te zien!! Lobke, Jill en Theo hebben zich 9 september allemaal ingezet voor ALS en zijn de strijd aangegaan, samen tegen ALS. We zijn dan ook heel trots op onze #echtedoorzetters, en de prestaties die zij de afgelopen maanden neergezet hebben. Groot compliment aan jullie.