Privacy Statement

Privacy Statement

Algemeen

Deze website onder het adres www.snellejelle.nu wordt beheerd door of namens Koninklijke Peijnenburg B.V. (“Peijnenburg”). Voor Peijnenburg is het vanzelfsprekend dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden hierbij rekening met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”).

In deze Privacyverklaring beschrijven we hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we doen met uw persoonsgegevens, met wie we deze delen, hoe wij deze beschermen en welke keuzes u kunt maken over uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoons gegevens in het kader van verschillende toepassingen (websites, verkoop, enz.) Die door of namens ons worden beschikbaar gesteld of beheerd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke is: Koninklijke Peijnenburg BV, Nieuwendijk 45, 5664 Geldrop, Nederland, Kvk nr. 17038969 onderdeel van de Lotus Bakeries N.V. (hierna: Peijnenburg).

Hoe en op welke juridische gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van uw specifieke situatie, vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, de rechtsgrond(en) en de doel(en) van de verwerking, of de gegevens worden overgedragen en de toepasselijke bewaartermijnen:

1. Vragen, klachten en complimenten

Wij bieden onze consumenten de mogelijkheid om via de website vragen, klachten of complimenten met betrekking tot de producten van Peijnenburg te uiten. De volgende gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Tekst van het bericht

De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van uw vraag, klacht of compliment. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te behandelen en we zullen deze gegevens binnen 1 maand na afloop verwijderen. In uitzonderlijke omstandigheden, en alleen voor klachten, kunnen de gegevens voor 5 jaar worden gearchiveerd. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een andere gelieerde onderneming van Peijnenburg voor nader onderzoek van uw vraag of klacht. U kunt onze verbonden ondernemingen vinden op de website (www.lotusbakeries.com). Voor overdracht aan verbonden ondernemingen buiten de EER hanteren wij passende voorzorgsmaatregelen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren.

2. Acties en promoties

Wanneer je ervoor kiest om deel te nemen aan een actie van Peijnenburg kunnen persoonlijke data verzameld worden (beperkt tot naam, adres, e-mailadres). De verwerking van uw gegevens is uitsluitend bedoeld om deze wedstrijd mogelijk te maken. Dit betekent dat uw gegevens na de wedstrijd worden verwijderd. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wedstrijd.

3. Commercieel relatiebeheer

In het kader van onze commerciële activiteiten, en in het bijzonder met betrekking tot het beheer van onze (potentiële en feitelijke) klanten en (potentiële en feitelijke) leveranciers, is het mogelijk dat we persoonsgegevens ontvangen of verzamelen.

De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het beheer van onze zakelijke relaties en is daarom gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We zullen altijd rekening houden met uw privacyrechten. Uw gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze zakelijke relatie bewaard.

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een andere verbonden onderneming van Peijnenburg wanneer dit nuttig is in onze B2B-relatie. U kunt onze gelieerde ondernemingen vinden op onze website (www.lotusbakeries.com). Voor overdracht van deze gegevens aan onze verbonden ondernemingen buiten de EER bieden wij passende voorzorgsmaatregelen.

 Bescherming van uw persoonsgegevens

 We zorgen voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of schade aan de integriteit. Deze maatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy en de bijbehorende kosten. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige industrienormen en praktijken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt door een derde partij als die derde partij ermee instemt zich te houden aan die technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies kunnen worden beschouwd als stukjes gegevens die door de webserver naar uw browser worden verzonden en die deze gegevens naar de harde schijf van uw computer schrijven. Ze bevatten het adres van onze website en een uniek gebruikers-ID. De volgende keer dat u onze website bezoekt, weet uw computer dat u hier al eerder bent geweest en stuurt de informatie in die cookie terug naar onze site. Door cookies te gebruiken, kunnen we u een snellere en efficiëntere toegang tot de website aanbieden. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, is de website nog steeds toegankelijk, maar heeft u mogelijk geen toegang tot alle functionaliteiten van de website. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Deze website kan verschillende soorten cookies gebruiken: ‘essentiële cookies’ (onmisbaar voor het gebruik van de website en alle onderdelen), ‘functionele cookies’ (deze cookies stellen de website in staat om de keuzes die u maakt te onthouden, zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt, en bieden verbeterde, persoonlijkere functies), ‘prestatiecookies’ (om informatie te verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina’s bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen van webpagina’s krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert en soms ‘advertentiecookies’ (gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses.  Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te meten).

Rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt door Peijnenburg. Om dit soort informatie te ontvangen, moet u uw identiteit bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen).
  • Als uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Peijnenburg onjuist zijn, kunt u natuurlijk een correctie aanvragen.
  • U hebt het recht om een ​​beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
  • U kunt ons verplichten alle gegevens over u te wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens moeten opslaan om een ​​transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk vereist is).
  • Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
  • Als u het niet eens bent met de manier waarop Peijnenburg uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.


Contactpersoon bij vragen of verzoeken

Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van deze Privacyverklaring of om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op:

Koninklijke Peijnenburg BV
Nieuwendijk 45
5664 Geldrop
Nederland

Of

Dpr.netherlands@lotusbakeries.com

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig herzien en eventuele updates zullen op deze webpagina worden geplaatst. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in juni 2019.