Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Koninklijke Peijnenburg BV, een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Nieuwendijk 45, 5664 HB, Geldrop, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17038969. Het BTW nummer is NL003897187B0 ( ‘Peijnenburg’).

Peijnenburg is een dochteronderneming van Lotus Bakeries NV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Gentstraat 1, 9971 Lembeke (België) en ondernemingsnummer 0401.030.860.

De informatie (zoals teksten, afbeeldingen, links, etc.) op deze website is louter informatief. Noch Peijnenburg noch enige van haar gelieerde ondernemingen maakt enige expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze informatie. Peijnenburg behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen en om alle of een deel van de informatie te verwijderen.

Deze website is bedoeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de bezoeker van de website. De inhoud van de website (zoals lay-out en ontwerp, teksten, grafische afbeeldingen, foto’s, enz.) is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website mag niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Peijnenburg. Alle handelsmerken en handelsnamen weergegeven op de website zijn eigendom van Lotus Bakeries N.V. en gelieerde ondernemingen.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. De website is onderworpen aan Nederlands recht.